Wykonujemy przeglądy gwarancyjne samochodów nowo nabytych

będących na gwarancji producenta.

 

Tabela Przeglądów

 

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i Krajowymi nabywca nowego samochodu

nie jest skazany na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w ASO.

Może je wykonywać u niezależnego mechanika, a w przyszłości z tego powodu

autoryzowany serwis nie może odmówić honorowania gwarancji.

Rozporządzenie Komisji UE nr 461/2010 z roku 2010

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010, w § 69 wytycznych wskazano jako zakazane praktyki ograniczające konkurencję:

"uzależnianie prawnych lub przedłużonych gwarancji producenta wobec nabywcy od tego, czy użytkownik ostateczny zleci przeprowadzenie wszystkich napraw i konserwacji, również tych nieobjętych gwarancją, jedynie autoryzowanym warsztatom w ramach sieci... To samo odnosi się do warunków gwarancyjnych wymagających użycia części zamiennych marki producenta w odniesieniu do wymiany części nieobjętych warunkami gwarancji...".

Z zapisu wynika, że gwarancja udzielana przez producenta pojazdu nie może być uzależniona od konieczności dokonywania napraw i przeglądów pojazdu w autoryzowanej sieci naprawczej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy dilerzy, którzy straszą klientów swoimi warunkami gwarancyjnymi, robią to bezprawnie.

Linki do artykułów na ten temat:

http://www.auto-swiat.pl

http://moto.onet.pl

http://moto.onet.pl

http://moto.wp.pl

http://superauto24.se.pl

http://motofocus.pl

http://moto.wp.pl

 

ZAPRASZAMY NA PRZEGLĄDY GWARANCYJNE